Historia naszej placówki Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 15 kwietnia 2012 19:55

foto1

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dobrodzieniu istnieje od 1984 roku. Mieści się w zabytkowym budynku wybudowanym
w 1924roku.

 

Usytuowanie Ośrodka umożliwia uczniom częste integrujące kontakty
z rówieśnikami będącymi uczniami innych szkół. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości,
do samodzielnego udziału w życiu społecznym i w integracji ze środowiskiem.

 

Ośrodek jako placówka całodobowa zapewnia swym podopiecznym:

-  warunki do nauki i wychowania

-  możliwość realizowania celów rewalidacyjnych

-  warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego

-  udział w życiu społecznym i kulturalnym środowiska

-  aktywny wypoczynek

-  zajęcia przygotowujące do samodzielnego życia

-  pomoc w usamodzielnianiu się

 

Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła istnieje jako Zespół Placówek Edukacyjnych, w skład którego wchodzą SOSW oraz MOS dla chłopców z zaburzonym zachowaniem lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.