Oferta Ośrodka Szkolno - Wychowawczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Sikora   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

przy Zespole Placówek Edukacyjnych

46 – 380 Dobrodzień, ul. Pistowska 35

oferuje

  • ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną
  • trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
  • zespoły edukacyjno - terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
  • zajęcia stymulująco - terapeutyczne
  • zajęcia logopedyczne
  • gimnastykę korekcyjną
  • drużynę harcerską " Nieprzetartego Szlaku "