Wymagane dokumenty przy przyjęciu

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pobrania i wydrukowania poniższej dokumentacji oraz wypełnienie jej przed przyjazdem do placówki. Następnie zobowiązani są do umówienia się z sekretarką na daną godzinę przyjęcia w dniu 1 września 2020 roku.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 uczniowie będą przyjmowani według ustalonego harmonogramu. Brak odpowiedniej dokumentacji będzie skutkował przesunięciem przyjęcia danego ucznia na koniec kolejki, gdy zostaną przyjęci wszyscy wychowankowie którzy byli umówieni na konkretną godzinę.

Apelujemy o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW PRZY PRZYJĘCIU UCZNIA/WYCHOWANKA

należy zapoznać rodzica/opiekuna z poniższą dokumentacją:

 1. Ankieta dla rodzica/opiekuna.
 2. Zgody rodzica/opiekuna na reprezentowanie ucznia/wychowanka.
 3. Zgoda na reprezentowanie ucznia/wychowanka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 4. Deklaracja ubezpieczenia NNW.
 5. Potwierdzenie przyjęcia ucznia/wychowanka – x2
 6. Kontrakt terapeutyczny dla wychowanka – x2
 7. Kontrakt terapeutyczny dla rodzica/opiekuna – x2
 8. Karta odzieżowa.
 9. Spis rzeczy przywiezionych.
 10. Zawiadomienie o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej lub nieletniej
 11. Wniosek o częściowe zwolnienie z odpłatności za wyżywienie
 12. Oświadczenie o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 13. Wykaz najważniejszych informacji dla rodzica/opiekuna prawnego wychowanka ZPE w Dobrodzieniu – x2
 14. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku
 15. SKS
 16. Ankieta – Co lubię robić w wolnych chwilach?
 17. Karta deklaracji wyboru zajęć z wychowania Fizycznego w danym roku szkolnym
 18. Oświadczenie odpowiedzialności finansowej za wypożyczenie podręczników będących własnością szkoły
 19. Oświadczenie zapoznania się z Indywidualnym Programem Edukacyjno- Terapeutycznym ucznia.
 20. Ekonomia Punktowa.
 21. Oświadczenie rodzica/opiekuna, że wychowanek nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
 22. Deklaracja rodzica/opiekuna COVID-19.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o przyjęcie do MOS……pobierz w formacie PDF

Ankieta dla rodzica/opiekuna prawnego……pobierz w formacie PDF

Ekonomia punktowa……pobierz w formacie PDF

Karta odzieżowa……pobierz w formacie PDF

Kontrakt rodzic-dziecko – porozumienie……pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o zajęciach w MOS……pobierz w formacie PDF

Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku……pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o uczestniczeniu z zajęciach SKS……pobierz w formacie PDF

Spis rzeczy przywiezionych……pobierz w formacie PDF

Ubezpieczenie NNW……pobierz w formacie PDF

Wykaz częściowej dokumentacji……pobierz w formacie PDF

Wykaz najważniejszych informacji dla rodzica/opiekuna prawnego……pobierz w formacie PDF

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych……pobierz w formacie PDF

Załącznik nr 2 – Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych……pobierz w formacie PDF

Załącznik Ekonomia punktowa – tabela……pobierz w formacie PDF

Zawiadomienie o samowolnym oddaleniu się osoby małoletniej lub nieletniej……pobierz w formacie PDF

Zgoda na reprezentowanie dziecka w PPP w Oleśnie……pobierz w formacie PDF

Pozostałe zgody……pobierz w formacie PDF

Comments are closed.
Skip to content