Oferta Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
przy Zespole Placówek Edukacyjnych
ul. Piastowska 35, 46 – 380 Dobrodzień

Oferuje:

  • Ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową
  • specjalną trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy
  • zespoły edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia stymulująco-terapeutyczne
  • zajęcia logopedyczne
  • gimnastykę korekcyjną
  • drużynę harcerską “Nieprzetartego Szlaku”
Comments are closed.
Skip to content