Organizacje szkolne

Stwarzamy uczniom warunki:

nie tylko do nauki, ale i do rozwoju zainteresowań poprzez możliwość uczestniczenia w następujących formach zajęć pozalekcyjnych: 

  • koło teatralne
  • koło informatyczne
  • Szkolne Koło PCK
  • ZHP „Nieprzetarty szlak”
  • Klub Europejski „Europka i Unionek”
  • kluby czytelnicze
  • gra na bębnach afrykańskich
Comments are closed.
Skip to content