Kategoria: Czas wolny

Zajęcia pozalekcyjne

W swoim czasie wolnym wychowankowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i zamiłowań oraz zdobywania w wybranych przez siebie dziedzinach dodatkowych umiejętności. Dużym

Zajęcia sportowe

„W zdrowym ciele – zdrowy duch” – realizując tę myśl wychowankowie sporo czasu wolnego poświęcają na różne formy aktywności fizycznej.

Skip to content