Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

 

Lp.

Termin

Data

  1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2020 r.

  1.  

Ferie zimowe

18.01.- 31.01.2021 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.- 06.04.2021 r.

  1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8 dni)

12.11. – 13.11.2020 r.

04.01. – 05.01.2021 r.

25.05. – 27.05.2021 r.- egzamin ósmoklasisty

04.06.2021 r.

(16.06. – 18.06.2021 r.- termin dodatkowy)

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021 r.

  1.  

Ferie letnie

26.06.-31.08.2021 r.

 

 

Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

 

Lp.

Data

Termin

1.

18.12.2020

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr

2.

02.01.2021

Wystawienie ocen niedostatecznych

3.

08.01.2021

Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

4.

13.01.2021

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

5.

01.02.2021

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

6.

17.05.2021

Wystawienie zagrożeń końcowo roczną oceną niedostateczną

7.

04.06.2021

Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

8.

07.06.2021

Wystawienie ocen niedostatecznych

9.

18.06.2021

Wystawienie pozostałych ocen rocznych

10.

21.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna końcowo roczna

 

Planowane terminy spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi

Lp.

Data

Termin

1.

09.09.2020

Spotkanie organizacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami

2.

22.12.2020

Wywiadówka- informacja o zagrożeniach I semestr

3.

19.02.2021

Wywiadówka- bieżące informacje dotyczące uczniów

4.

07.04.2021

Wywiadówka- bieżące informacje dotyczące uczniów

5.

02.06.2021

Wywiadówka- informacja o zagrożeniach II semestr

Comments are closed.
Skip to content