Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

 

Lp.

Termin

Data

  1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022 r.

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2022 r.

  1.  

Ferie zimowe

13.02.- 26.02.2023 r.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.- 11.04.2023 r.

  1.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8 dni)

31.10.2022 r.

02.05.2023 r.

04 – 05.05.2023 r.

23.05. – 25.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty


(12.06. – 14.06.2023 r.- termin dodatkowy, uczniowie chodzą do szkoły)

09.06.2023 r.

  1.  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023 r.

  1.  

Ferie letnie

24.06.-31.08.2023 r.

 

 

Planowane terminy wystawienia ocen i konferencji klasyfikacyjnych

 

Lp.

Data

Termin

1.

18.12.2020

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za I semestr

2.

02.01.2021

Wystawienie ocen niedostatecznych

3.

08.01.2021

Wystawienie pozostałych ocen za I semestr

4.

13.01.2021

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr

5.

01.02.2021

Rozpoczęcie zajęć w II semestrze

6.

17.05.2021

Wystawienie zagrożeń końcowo roczną oceną niedostateczną

7.

04.06.2021

Wystawienie propozycji rocznych ocen klasyfikacyjnych

8.

07.06.2021

Wystawienie ocen niedostatecznych

9.

18.06.2021

Wystawienie pozostałych ocen rocznych

10.

21.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna końcowo roczna

 

Comments are closed.
Skip to content