Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
Koronawirus - ZOSTAŃ W DOMU! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Sikora   
wtorek, 31 marca 2020 12:33

 

KSIĄDZ RAPUJE O KORONAWIRUSIE!


Zostań w DOMU!


NIE idź do KOŚCIOŁA i na ZAKUPY!

APEL!


LINK #zostańwdomu


Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 22:40
 
Kształcenie na odległość PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Sikora   
czwartek, 26 marca 2020 14:36

Kształcenie na odległość!!!

Niezbędne informacje dotyczące zdalnej nauki w domu dla poszczególnych klas znajdują się w zakładce "Kształcenie na odległość".

 
Kształcenie na odległośc PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Sikora   
środa, 25 marca 2020 19:29

 

ZASADY ORGANIZOWANIA

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

W DOBRODZIENIU

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW I UCZNIÓW

SPOSOBY I TRYB ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
DLA UCZNIÓW MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

 1. Koordynatorem kształcenia uczniów na odległość jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. Koordynator zapewni pełną informację oraz potrzebne w toku realizowania nauki wsparcie.

 2. Codzienne kształcenie na odległość odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem strony internetowej placówki (http://www.mosdobrodzien.pl/), zamkniętych grup internetowych, komunikatorów, telefonów, a także dodatkowo za pomocą poczty i kurierów.

 3. Nauka realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów udostępnianych uczniom przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci następujących stron: www.cke.gov.pl (uczniowie przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty), www.gov.pl/zdalnelekcje, linków do stron internetowych, np. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, platformy edukacyjnej epodreczniki.pl w zakładce „Filmy instruktażowe i instrukcje” lub bezpośrednio zamieszczonych na stronie www.men.gov.pl.

 4. Uczniowie będą pracować według „Tygodniowych planów” zawierających zestawy materiałów z każdego przedmiotu, wybrane metody kształcenia na odległość gwarantujące przede wszystkim realizację indywidualnych potrzeb uczniów, równomierne obciążenie pracą w poszczególnych dniach tygodnia i właściwe zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.

 5. Nauka na odległość uwzględnia ponadto założenia wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych jak również odpowiednie dostosowania.

 6. Praca uczniów będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontakt z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów, a także poprzez gromadzenie prac uczniów w specjalnie założonej domowej teczce, do której należy składać prace pisemne opatrzone opisem wg schematu- nazwa przedmiotu, data wykonania pracy. Prace te zostaną przez nauczycieli ocenione po zakończeniu okresu nauki na odległość.

 7. W monitorowaniu przebiegu nauki w warunkach domowych dopuszczalne są: prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej potwierdzającej aktywność i pracę ucznia oraz jej efekty (1-2 zdjęcia w wybranym dniu tygodnia), przekazywanie wiadomości głosowych oraz video, a także bezpośrednie konsultacje telefoniczne z nauczycielami przedmiotów oraz wychowawców internatu.

 8. Czas nauki uczniów jest elastyczny, nie narzuca sztywnych godzin codziennej pracy, uwzględnia zróżnicowaną dostępność uczniów do komputera i Internetu, a także indywidualne tempo pracy.

 9. W toku realizacji kształcenia na odległość oczekujemy od rodziców/prawnych opiekunów i uczniów informacji zwrotnych w celu doskonalenia sposobów codziennej pracy, tak by służyła ona dobru każdego ucznia.

 10. Zapewniamy uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom wsparcie psychologa i pedagoga. Do dyspozycji uczniów i rodziców/prawnych opiekunów pozostają wychowawcy internatu, którzy będą służyli pomocą w rozwiązywaniu bieżących problemów.

 11. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas/koordynatorzy oraz wychowawcy internatu. Numery telefonów lub adresy e-mail służące do kontaktu z koordynatorami znajdują się w sekretariacie placówki.

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 19:35
 
Komunikat nr 2 dla rodziców, opiekunów prawnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gabriela Sikora   
środa, 25 marca 2020 19:14

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie prawni

 

Działając  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z brakiem możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki, zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz opiekuńcze  w  Zespole  Placówek  Edukacyjnych  w  Dobrodzieniu  od  dnia  26 marca do 1 kwietnia 2020 r. Termin zawieszenia działalności placówki może być przedłużony.

Bardzo prosimy rodziców i opiekunów naszych wychowanków o wyrozumiałość w tym trudnym czasie epidemii. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji na naszej stronie internetowej.

Przerwa w funkcjonowaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nie oznacza dni wolnych od zajęć ale powinna być traktowana przez młodzież jako  okres  kwarantanny.  Młodzież  powinna odpowiedzialnie  postępować  w  okresie   pobytu   w  miejscu zamieszkania.   Należy  ograniczyć  do  minimum  kontakty z innymi osobami, unikać miejsc, w których przebywa duża ilość osób, przestrzegać higieny osobistej, w tym częstego mycia rąk, kichania i kaszlu w zgięcie rękawa, nie dotykania okolic oczu, nosa i ust rękami. Należy wykorzystać ten czas na odpoczynek, naukę własną oraz na bieżąco uzupełniać swoje wiadomości edukacyjne.

Od dnia 25 marca 2020r. Zespół Placówek Edukacyjnych realizuje kształcenie na odległość, zgodnie z wytycznymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) oraz § 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492).

Nauczyciele ze swej strony przygotują zadania i materiały dotyczące bieżącego materiału dydaktycznego, który ma pomóc w realizacji podstawy programowej pod kierunkiem nauczycieli.  Materiały  do  pracy  zostaną  zamieszczone  na  naszej   stronie  internetowej w najbliższych dniach. Nauczyciele zaproponują formę kontaktu i będą Państwu służyć pomocą.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.....pobierz w formacie PDF.


Poprawiony: środa, 25 marca 2020 19:29
 
Film o koronawirusie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Wiola   
poniedziałek, 23 marca 2020 14:10

Zachęcamy wychowanków do obejrzenia filmu edukacyjnego wyjaśniającego pojęcia związane z koronawirusem.

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 08:33
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 70